Ημερίδες

30, Απρίλιος, 2007

Δύο (δι)ημερίδες που ίσως να σας ενδιαφέρουν.

—***—

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
Εργαστήριο Μουσειολογίας,
(εταίροι του προγράμματος CHIRON)
H αξιολόγηση εφαρμογών νέων τεχνολογιών στην πολιτιστική κληρονομιά: Ζητήματα, μέθοδοι, και προσεγγίσεις
Διημερίδα για ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, και εργαζόμενους στον πολιτιστικό χώρο
Μυτιλήνη, 11-12 Μαΐου 2007

—***—

ΜΟΥΣΕΙΑ 07
«Μουσειολογία, Μουσειολόγοι, Μουσεία: Συνεργαζόμαστε για τη Θεσσαλονίκη»
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» και
Μουσεία Θεσσαλονίκης
Παρασκευή 18 Μαΐου 2007
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Αρέσει σε %d bloggers: